Gjeldsadvokat i Lillestrøm

Vi bistår privatpersoner med alt innen offentlig gjeldsordning

Vi er advokater som har spesialisert seg på feltet gjeldsrett

Advokatdirekte AS v/Kenneth Jøranli yter rettslig bistand i gjeldssaker. Vi har advokater som har spesialisert seg på feltet. Det gir oss den tyngden vi trenger for å kunne bistå i enhver sak. Det er i utgangspunktet kun privatpersoner som kan søke om offentlig gjeldsordning. Selvstendig næringsdrivende kan i utgangspunktet ikke benytte seg av gjeldsordningen, men det finnes unntak. Som hovedregel gjelder dette for alle typer gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til det offentlige.

Våre tjenester

Vi er spesialister på gjeldsrett

Gjeldsordning

Om kreditorene dine ikke går med på en avtale, kan du søke namsmannen om en offentlig gjeldsordning. Dette hjelper vi deg med.

Erfaringsmessig opplever de fleste advokater at kreditorer er interessert i å forhandle om en betalingsordning, når du viser at du ønsker å gjøre opp for deg. En offentlig gjeldsordning gjør at du som privatperson med alvorlige gjeldsproblemer får en mulighet til å ordne opp i økonomien din.

Gjeldsproblemer

En god forutsetning for å unngå gjeldsproblemer er å ha en sunn privatøkonomi. Dessverre kan det også være at du selv med en fornuftig økonomi havner i økonomisk uføre. I slike tilfeller kan det være god hjelp i jussen.

Klarer du ikke å løse dine økonomiske problemer selv, stiller vi opp på dine vegne. Jo tidligere du tar kontakt med oss, jo bedre er det. Vi har lang erfaring på området.

Inkasso

Hvis du mener å ha mottatt et uberettiget krav om inkasso, bør du så fort som mulig sende en skriftlig protest mot kravet, med begrunnelse, til kreditor. Får du ikke gehør fra kreditor, sendes saken til forliksrådet og eventuelt domstolen.

Om inkassokravet dreier seg om et større beløp, kan en advokat være til hjelp. Vi bistår deg med å finne all nødvendig dokumentasjon, kompetanse på formulering av brev og som rådgiver for hvordan tvisten kan løses best mulig.

Advokatdirekte AS

Advokatdirekte AS v/Kenneth Jøranli har bred kompetanse innen de fleste av de sentrale rettslige områdene, samt spesialkompetanse innen blant annet gjeldsrett. Vi tilbyr privatpersoner rådgivning og prosedyrebistand. I møte med klienter legger vi alltid vekt på tilgjengelighet høy faglig kvalitet og god service som juridisk og strategisk kompetansepartner.

Vi tilbyr rådgivning og advokatbistand innen gjeldsrett. Feltene vi bistår i er manglende betaling, gjeldsordning, betalingsordning, gjeldsproblemer, inkasso, personlig konkurs og tvangssalg.

Advokatdirekte AS har tilgjengelige kontorer i Oslo, med hovedkontoret i Lillestrøm. Kun 10 minutter med tog fra Oslo sentralbanestasjon.

Kontakt oss

ØNSKER DU Å KOMME I KONTAKT MED EN GJELDSADVOKAT?

Vi er advokater med lang erfaring og bred kunnskap innen gjeldsrett

Kontaktinformasjon

Ring oss

+47 22 22 25 25

Send en e-post

post@advokatdirekte.no

Våre kontorer

Voldgata 38, 2000 Lillestrøm